მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა


 
 • 19:55 – В Армении планируют построить многофункциональный горнолыжный курорт 
 • 17:01 – Армения готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с преступностью 
 • 19:55 – В Армении планируют построить многофункциональный горнолыжный курорт 
 • 19:55 – В Армении планируют построить многофункциональный горнолыжный курорт 
 • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
 • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Нагорный Карабах - Общая Информация

- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Грузинском (მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Турецком (Dağlık Karabağ Cumhuriyeti)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Персидском (جمهوری قره باغ کوهستانی)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Греческом (Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Армянском (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն )
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Английском (Nagorno-Karabakh Republic)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Французском (République du Haut-Karabakh
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Азербайджанском (Dağlıq Qarabağ Respublikası)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Италянском (Repubblica del Nagorno-Karabakh)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Китайском (納戈爾諾 - 卡拉巴赫共和國)
- НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА (НКР)  АРЦАХ - на Арабском (納戈爾諾 - 卡拉巴赫共和國)

მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა (Nagorno-Karabakh Republic)

სახელმწიფო ძალაუფლება
მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა არის სუვერენული, დემოკრატიული, სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო, სადაც ხელისუფლება ხალხს ეკუთვნის. რესპუბლიკაში სახელმწიფო ძალაუფლების სისტემა ეფუძნება საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო უფლებამოსილების განცალკევებისა და ბალანსის პრინციპებს, ასევე რესპუბლიკური და ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილების დელიმიტს.

სახელმწიფოს მეთაური არის პრეზიდენტი, რომელიც აირჩევა ხუთწლიანი ვადით. იგივე პიროვნება არ შეიძლება პრეზიდენტის პრეზიდენტის ოფისში ზედიზედ ორზე მეტი ვადით.
 
რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზედამხედველობს კონსტიტუციის დაცვას, უზრუნველყოფს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ნორმალურ ფუნქციონირებას.

იგი არის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და უსაფრთხოების დაცვის გარანტი.

პრეზიდენტი წარმოადგენს რესპუბლიკას საერთაშორისო ურთიერთობებში, უზრუნველყოფს საგარეო პოლიტიკის საერთო ხელმძღვანელობას.

 
NKR- ის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოა 5 წლის განმავლობაში არჩეული ეროვნული კრება.

NKR ეროვნული ასამბლეა შედგება 33 დეპუტატისგან, 11 დეპუტატი აირჩევა უმრავლესობით, 22 პარტიულ სიაში. ეროვნული ასამბლეის ორგანოები არიან თავმჯდომარე, მისი მოადგილეები, დეპუტატები და მუდმივმოქმედი კომიტეტები. დეპუტატებს შორის არსებობს ფრაქციები, მოადგილეები.
 
სასამართლო ხელისუფლება
რესპუბლიკაში სასამართლო ხელისუფლება ხორციელდება სასამართლოების მიერ კონსტიტუციისა და NKR- ის კანონების შესაბამისად. აკრძალულია რესპუბლიკაში საგანგებო სასამართლოების შექმნა.

მთიანი ყარაბაღის სასამართლოები დამოუკიდებელია. NKR მოსამართლეები დაუსაბუთებლად არიან და 65 წლის ასაკამდე არ მიიღებენ მონაწილეობას. მოსამართლის უფლებამოსილება წყდება მხოლოდ კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილი წესითა და წესით.

NKR- ის სასამართლო სისტემა შედგება:

• უზენაესი სასამართლო,
• სააპელაციო სასამართლო;
• ზოგადი იურისდიქციის პირველი ინსტანციის სასამართლო.

უზენაესი სასამართლო არის NKR- ის უმაღლესი სასამართლო ორგანო. იგი ახორციელებს კონსტიტუციურ სამართლიანობას და, თავის უფლებამოსილებაში, განიხილავს ქვედა სასამართლოების სასამართლო აქტებს. უზენაესი სასამართლო უზრუნველყოფს კონსტიტუციის უზენაესობას და კანონის ერთგვაროვან გამოყენებას.
 
მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის ადმინისტრაციული და ტერიტორიული განყოფილება
 
ადმინისტრაციულად, NKR მოიცავს 7 რაიონს და რესპუბლიკის დედაქალაქს. NKR- ს აქვს 10 ქალაქი და 322 სოფლის დასახლება.
NKR- ის დედაქალაქი სტეფანაკერტია. ქალაქის მოსახლეობა 52 310 ადამიანია.
2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, მთიანი ყარაბაღის საერთო მოსახლეობა 146.6% იყო.
ურბანული მოსახლეობის წილი 52.5%, სოფლის - 67,217 ადამიანი, ან 47.5%.
რესპუბლიკაში მამაკაცთა რაოდენობა 70.7 ადამიანი იყო, ქალები - 75.9 ათასი ადამიანი.

 ზოგადი ინფორმაცია (general information)

 • ოფიციალური სახელი ड მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა (რესპუბლიკური არქახი)
 • კაპიტალი ─ სტეპანაკერტი
 • სახელმწიფო ენა ─ სომხური

 • სახელმწიფო რელიგია ─ ქრისტიანობა, მოსახლეობის 95% სომეხი სამოციქულო ეკლესიის მიმდევრებიაძირითადი კანონი:
 • NKR (Nagorno-Karabakh Republic) კონსტიტუციამონეტარული ერთეული:
 • სომხური დრამი, 1993 წელს მიმოქცევაში
 • შევიდამოსახლეობა: 146.6 ათასი ადამიანი (2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)
 • დრო: GMT + 04.00

 • Национальный состав населения: армяне (95%), русские, украинцы, греки, грузины, азербайджанцы и другие
 • Географическое положение: юго-восточная часть Армянского нагорья
 • Крупнейшие озера: Большой Ал, Малый Ал, Севлич.

Территория:
Территория Республики Арцах составляет свыше 12 тыс. км2, из коих 1041 км2 находится под оккупацией Азербайджана.
/Площадь Шаумянского района /с Геташенским подрайоном/ - 2527,8 км2, из коих 698 км2 находится под оккупацией Азербайджана/.
 

Государственная граница:
на западе ─ с Арменией,
на севере и востоке ─ с Азербайджаном,
на юге ─ с Ираном.
 

Климат: мягкий и умеренный, на части территории республики ─ субтропический.
Среднегодовая температура воздуха составляет + 10.9° С
Наиболее высокая температура доходит до +37°С
Наименьшая температура опускается до -20° С
Среднегодовое количество атмосферных осадков ─ 587 мм.
Средняя высота над уровнем моря: 1100 м
 

Самые высокие горные вершины:
Гомшасар ─ 3724 м, Гжасар ─ 3616, Тсхут ─ 3581, Мрав ─ 3343, Большой Кирс ─ 2725.
Крупнейшие реки:
Аракс, Воротан, Акера, Тертер, Хачен.

Полезные ископаемые:
мрамор, гранит, андезит, туф, базальт, известняк, диабази, бентонитные глины, пемза, глина, полиметаллы, в частности, цинк, медный колчедан, свинец, литографический камень, каменный уголь, серный колчедан, железо,другие металлы, водные ресурсы.

Телефонные коды:
г.Степанакерт: + 374 47 (номер начинается на 9-ку)
Аскеран: + 374 47 (номер начинается на 6-ку)
Гадрут: + 374 47 (номер начинается на 5-ку) 
Кашатах: +374 47 (номер начинается на 7-ку) 
Мардакерт: +374 47 (номер начинается на 4-ку)
Мартуни: + 374 47 (номер начинается на 8-ку) 
Шуши: + 374 47 (номер начинается на 7-ку)
Сотовая связь: + 374 97

-ПРОВЕРЕННО-
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРЦАХ !

Путешествия в Арцах
 
Путешествия - НКР
 
Аэропорт в Арцахе

სტეფანაკერტი (Stepanakert) 
 
ქალაქ სტეფანაკერტი მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის დედაქალაქია. ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ობიექტია "მწვანე გორაკზე", სახელწოდებით "ჩვენ და ჩვენს მთებში" ძეგლი. მან ასევე სიყვარულით უწოდა "ბებო და ბაბუა". უჩვეულო ძეგლი ეძღვნება ხანდაზმულებს და განკუთვნილია როგორც ხანდაზმული დაქორწინებული წყვილი. სხვათა შორის, მთიანი ყარაბაღში ბევრი გრძელი ღარებია. სტეფანაკერტის ცენტრალურ ადგილას არის ვერაშნუნდდის მოედანი, სადაც ადმინისტრაციული შენობების უმრავლესობა მდებარეობს. აქედან ქალაქის სტადიონი იწვევს ლამაზი ხეივანი მოყვარულებს. მოგზაურობები სტეფანაკერტში აქვთ 5 ადგილობრივ სასტუმროში ყოფნის საშუალება. ქალაქის ასევე აქვს თეატრი, ბიბლიოთეკა და სხვა კულტურული და გასართობი ატრაქციონები.
 

როგორ მივიღოთ ქალაქი სტეპანკერტი იერევანიდან? (HOW TO GET STEPANAKERT CITY FROM YEREVAN?)
 
სომხეთის კარგად ჩამოყალიბებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, სტეფანკერტის ქალაქს კერძო მანქანით ან სხვადასხვა ტურისტული კომპანიების დახმარებით შეძლებს, რომლებიც რეგულარულ ექსკურსიებს და ტურებს ქვეყნის სხვადასხვა ღირშესანიშნაობებს სთავაზობს. სტეფანკერტის ქალაქის გეოგრაფიული მდებარეობა იმის გამო, რომ მოგზაურობა დიდხანს არ ჩანს.

სტეფანკერტის ქუჩაზე (WEATHER IN STEPANAKERT CITY)
 
სომხეთში მაღალი სეზონი გრძელდება დიდი ხნის განმავლობაში სასიამოვნო კლიმატური პირობების გამო. მშვიდი დღეები სომხეთში იწყება მარტში და ბოლოს გვიან შემოდგომაზე; ზამთარი, როგორც წესი, თოვლიანია და არა ხანგრძლივი. მაღალი ნალექის სეზონი ცვლადია. სტეფანკერტის ტურისტული სეზონი დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე.

 სტეფანაკერტის შესახებ საინტერესო ფაქტები (INTERESTING FACTS ABOUT STEPANAKERT CITY)
 
1
დასახლებაში ქალაქი ჩამოყალიბდა მე -19 საუკუნის დასაწყისში, სოფელ ვარარაკნის ტერიტორიაზე, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ამჟამინდელ ტერიტორიაზე. ქალაქი განლაგებულია არქის მთის ქედის აღმოსავლეთ ფერდობზე, მდინარე ვარარქნის მარცხენა სანაპიროზე (მდინარე კარკარის შენაკადი), ზღვის დონიდან 850 მ. ქალაქ სტეფანაკერტის დიზაინისა და მშენებლობის პირველი გეგმა შეიმუშავა ალექსანდრე თამანიანმა (1926), მეორე - სლობოტიანიკი (1938), მესამე - ბ.დადაშიანი (1968). თუმცა, არქიტექტორებს თამანის პროექტი მიუძღვნეს.

2
სტეფანკერტი არის მთავარი ქალაქი და მთიანი ყარაბახის რესპუბლიკის დედაქალაქი, მას აქვს 54,500 ადამიანი (2013 წელი). სანამ ქალაქი დაფუძნდა, ამ ტერიტორიაზე იყო ძველი სომხური დასახლება ვარარქნი, რომელსაც მეტი ორასი წლის ისტორია აქვს.

3
სტეფანაკერტის სახელობის სომხური სახელმწიფო დრამატული თეატრი ვ.პაბაზიანის სახელობის სახელობის დრამატული თეატრი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არქის კულტურულ ცხოვრებაში. თეატრი 1932 წელს დაარსდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ წლების განმავლობაში, როდესაც აზერბაიჯანის ტერიტორია მართავდა, სომხეთის რეგიონის ერთადერთი სახელმწიფო დრამატული თეატრის სიიდან თითქმის მთლიანად გამოირიცხა სომხეთის ისტორიის ისტორიაში. სიტყვა "სომეხიც" კი თეატრის ხელმოწერიდან ამოიღეს.

სასარგებლო ინფორმაცია (Useful information)
 
სასტუმრო ერევანში - https://www.infotun.com/ - +37491 75 00 75
სასტუმრო სტეფანაკერტში - https://www.infotun.com/ - +37491 75 00 75
მანქანის დაქირავება სომხეთში - https://www.infotun.com/ - +37491 75 00 75
ტურიზმი სომხეთი - https://www.infotun.com/ - +37491 75 00 75


 
FOCUS IP TV - LIVE
РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
Фото дня

→ Место Рекламы

Реклама на Радио в Армении
 • Сегодня
 • Читают
 • Комментируют
Наш ТВИТТЕР

→ Место Рекламы

СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

→ Место Рекламы

СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

→ Место Рекламы

ХОРОШАЯ РЕКЛАМА